Städpatrullens tvättmetoder och miljöprofil

Städpatrullen har sedan vi började tvätta våra mattor i eget tvätteri haft en klart uttalad målsättning att bedriva verksamheten med så liten miljöpåverkan som möjligt. De miljöproblem vi idag möter är flera, och vi har valt att bedriva vår tvättverksamhet med energiminimal hantering för att bidra med en minskning av vårt ofantliga energislöseri, samt att använda så skonsamma tvättmedel som är möjligt.

Vi har därför utvecklat en tvättmetod som bygger på att mattorna tvättas i icketempererat vatten. Fördelarna med detta är:

Vid tvätt av entre´mattor avgörs tvättresultatet av hur man kombinerar följande fem(5) faktorer:

  1. mängden tvättade mattor
  2. tvätttiden
  3. vattennivån i tvättmaskinen
  4. vattentemp
  5. val av och dosering av tvättmedel

Genom att förlänga tvätt-tiden något, samt att vara noga med hur vi ”lastar” tvättmaskinerna uppnår vi samma resultat som vid temp.tvätt, fast med en minimal energiåtgång. Dessutom använder vi enbart tvättpulver som är bra miljöval. Om vi använder flytande tvättmedel är de att jämföra med vanliga städmedel.
När vi sen torktumlar våra mattor görs det med rumstemp.luft och för att luggen i mattorna ska resa sig. Här gör vi ytterligare en betydande energivinst.

Vi har alltså utprovat, och under över 35 år, använt en tvättmetod som ger betydande energibesparingar, och där vi enbart använder produkter som är ett bra miljöval. Vårt mål är att utveckla Städpatrullens miljöarbete ytterligare genom att fortsätta att tillägna oss kunskap om vår miljö och att anpassa våra arbetsmetoder efter dess behov.